KABARETS-OWEND TRI 2 PATES den 10. Dezember um 19h30 (Café Streik)

KABARETS-OWEND TRI 2 PATES den 10. Dezember um 19h30 (Café Streik)

Et gin nach e puer plaatzen, mellt iech un iwer email bei nico.yves.engel@gmail.com
Preis: 22 EUR (Cabaret, 1 Glas Wein, Kéisteller)